PRIVACYBELEID VAN THHINK

THHINK
Schijfstraat 106B
2800 Mechelen
BE0 540 765 496
E: admin@thhink.be
M: +32 (0) 494 170 318
W: www.thhink.be

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die THHINK verwerkt van de ingeschreven deelnemers van haar nieuwsbrief.
Indien u klant wordt van THHINK, of om een andere reden persoonsgegevens aan THHINK verstrekt, geef u uitdrukkelijk toestemming om u persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
THHINK, Schijfstraat 106B, 2800 Mechelen, GSM: 0494 17 03 18,
BTW: BE0540 765 496. De functionaris is bereikbaar via admin@thhink.be

2. Welke gegevens verwerkt THHINK en voor welk doel
2.1
In het kader van de nieuwsbrieven worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
b) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2
De Volgende gegevens worden nooit tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door uw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
a) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van THHINK.
b) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3
u naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar u ervaringen met THHINK en u te informeren over de ontwikkelingen van THHINK

E-mail berichtgeving (opt-out):
THHINK gebruikt u naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van THHINK. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
THHINK verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van u persoonsgegevens heeft THHINK passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt THHINK gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via THHINK kan u een verzoek indienen om u persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. THHINK zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop THHINK u persoonsgegevens verwerkt of u verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: admin@thhink.be

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

stressmanagement opleidingen vlaanderen